Γενικοί Όροι Ταξιδίου2020-08-07T15:07:12+00:00

Γενικοί Όροι Ταξιδίου

 1. ΟΝΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41, όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο ΠΔ 23/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είναι υποχρεωτική για κάθε επιβατηγό πλοίο που αναχωρεί από Ελληνικό λιμάνι, για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο.

Συγκεκριμένα πρέπει να αναγράφονται:

 • Το ονοματεπώνυμο του επιβάτη (ολογράφως)
 • Το φύλο: άνδρας/γυναίκα
 • Η ιθαγένεια (π.χ.GR)
 • Η ημερομηνία γέννησης (ημέρα/ μήνας/ έτος)
 • Ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται εγγράφως από το εκδότη στο σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης, ο επιβάτης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα ή συμπληρώνει την επιλογή «Δεν επιθυμώ να ενημερωθώ σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου».

Εκτός από τα παραπάνω πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο έκδοσης τα άτομα που χρειάζονται Ειδική Φροντίδα.

Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο απαγορεύεται και συνεπώς για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας οι επιβάτες πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κρατήσεις θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων.

Παιδιά μέχρι 5 ετών: είναι υποχρεωτική η έκδοση με μηδενικό ναύλο.

 1. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Κάθε εισιτήριο επιβάτη είναι ατομικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για την θέση, την ημερομηνία, την διαδρομή και το δρομολόγιο για το οποίο εκδόθηκε.

 1. ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η αγορά εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων μπορεί να διενεργηθεί με τους εξής τρόπους:

 • μέσω της ιστοσελίδας www.goutoslines.gr ή www.goutoslines.com
 • από όλα τα συνεργαζόμενα με την Εταιρεία τουριστικά γραφεία, πρακτορεία ταξιδιών ή ναυτικά πρακτορεία.

Εισιτήρια που έχουν αγορασθεί μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας στο Διαδίκτυο παραλαμβάνονται από τα ναυτικά πρακτορεία στα οποία έγινε η κράτηση.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Οι επιβάτες βάση του νόμου υπ’ αριθ. 3709/2008 υποχρεώνονται να προσέρχονται στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και να φέρουν τα οχήματά τους στον χώρο αναμονής φόρτωσης 1 ώρα πριν τον απόπλου.

Ο οδηγός υποχρεούνται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημά του.  Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά, πριν από την φόρτωσή τους στο πλοίο. Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από τους Κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση.

Οι επιβάτες οφείλουν να παρουσιάζουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου, το εισιτήριο τους, το διαβατήριο ή την ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγραφα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την επιβίβαση, εάν ο επιβάτης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν δύναται να αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας, την ταυτότητά του.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ματαιώσει το ταξίδι του μετά την επιβίβασή του, τότε υποχρεούται να δηλώσει στο Λογιστήριο του πλοίου και θα πρέπει να μεταφέρει εκτός του πλοίου τις αποσκευές του και το όχημά του (εφόσον αυτό είναι δυνατόν).

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια πρέπει να εκδίδονται μέσα στην προκαθορισμένη από την ημερομηνία κράτησης προθεσμία για την οποία οι επιβάτες ενημερώνονται από τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα. Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα.

 1. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (Open-Date)

Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων επιβατών ή και οχημάτων σε εισιτήρια Ανοικτής Ημερομηνίας (OpenDate) ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι, εφόσον ζητηθεί.

 Αλλαγές γίνονται μόνο από το τουριστικό γραφείο/ πρακτορείο ή ναυτικό πρακτορείο που έχει εκδώσει το εισιτήριο ή και από τα κεντρικά ναυτικά πρακτορεία της Εταιρείας στους λιμένες.

Τα εισιτήρια Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) αντικαθίστανται από ένα νέο εισιτήριο, της ίδιας ή μεγαλύτερης αξία, καταβάλλοντας την διαφορά ανάλογα με την διαθεσιμότητα για το ίδιο ή διαφορετικό ταξίδι. Για το νέο εισιτήριο όλοι οι όροι ακύρωσης δεν ισχύουν και τυχόν διαφορά στην τιμή δεν επιστρέφεται. Το νέο εισιτήριο δεν μπορεί να εκδοθεί με καμία έκπτωση αν το αρχικό εισιτήριο δεν έχει έκπτωση και τα εισιτήρια για τα οχήματα δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τα εισιτήρια επιβατών και αντίστροφα.

 Τα εισιτήρια Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) είναι σε ισχύει έως και ένα χρόνο από την ημερομηνία και ώρα έκδοσης.

 Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) μέχρι και 4 ώρες προ απόπλου του πλοίου στην χαμηλή περίοδο.

 Στην υψηλή περίοδο και νόμιμες αργίες τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) μέχρι και 24 ώρες προ απόπλου του πλοίου.

 Χαμηλή  Περίοδος:     

 • από 01-01-2020 έως 09-04-2020
 • από 04-05-2020 έως 03-06-2020
 • από 14-09-2020 έως 30-09-2020

Υψηλή  Περίοδος:     

 • από 10-04-2020 έως 03-05-2020
 • από 04-06-2020 έως 13-09-2020
 1. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  (Prepaid Ticket)

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας υποστηρίζει την λειτουργία του προπληρωμένου εισιτηρίου (PTA).

 1. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΝΑΥΛΟΥ

Εισιτήρια που ακυρώνονται μέχρι 48 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου, δεν έχουν ακυρωτικά, εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου.

Εισιτήρια που ακυρώνονται έως και 12 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου (ακριβής ώρα), έχουν παρακράτηση 50%, εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου.

Εισιτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας (Open Date) σε περίπτωση ακύρωσης έχουν παρακράτηση 50%, εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου.

Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ  Ο  ΝΑΥΛΟΣ.

Μετά την αναχώρηση, τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) και η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή

Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στα πρακτορεία.

 1. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Η  ΜΑΤΑΙΩΣΗ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  ΛΟΓΩ  ΔΥΣΜΕΝΩΝ  ΚΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ
 • ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ:

Οι επιβάτες και τα οχήματα μπορούν να επιβιβαστούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.

 • ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:

Τα εισιτήρια της αναχώρησης που ματαιώθηκε, δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, κάνοντας αντικατάσταση εισιτηρίου.

Στις περιπτώσεις που καθυστερεί ή ματαιώνεται το δρομολόγιο για λόγο ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες), οι επιβάτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα κεντρικά πρακτορεία της εταιρείας ή στην ιστοσελίδα www.goutoslines.com για να ενημερώνονται σχετικά με τη νέα ώρα αναχώρησης του πλοίου.

 • ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ:

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, για να μπορεί να ταξιδέψει ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο.

 1. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τηρήσει όλα τα προγραμματισμένα της δρομολόγια. Διατηρεί όμως το δικαίωμα για την τροποποίηση τους εφόσον παραστεί ανάγκη.

 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

Παρακαλούμε πολύ για την ορθή έκδοση των εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων καθώς και των εκπτωτικών εισιτηρίων προς αποφυγή ταλαιπωρίας των επιβατών. Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους και τα δικαιολογητικά εμπορικών εκπτώσεων.

 1. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρος μέχρι 50 κιλών, χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο.

Οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πληρώματος. Οι αποσκευές δεν πρέπει να περιέχουν αντικείμενα αξίας. Τα αντικείμενα αξίας μεταφέρονται με ευθύνη του κατόχου.

Να μην τοποθετεί  αποσκευές ή αντικείμενα στα καθίσματα ή τις θέσεις επιβατών.

 1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ

Το πλοίο μας διαθέτει ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσεων.

Να ενημερώνεται κατά την κράτηση του εισιτηρίου ο εκδότης ή η Εταιρεία ότι υπάρχει ανάγκη συνδρομής, να κοινοποιεί στο μεταφορέα το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την παροχή της συνδρομής και να βρίσκεται σε προκαθορισμένο σημείο σε συγκεκριμένη ώρα, η οποία δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) λεπτά.

 1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Η μετακίνηση ασυνόδευτου ανηλίκου επιβάτη που δεν έχει συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας του δεν επιτρέπεται.

Η μετακίνηση ανηλίκων επιβατών, που έχουν συμπληρώσει το 15° έως το 18° έτος της ηλικίας τους, χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, επιτρέπεται με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα του ανηλίκου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.
 • Για την επιβίβαση στο πλοίο, ο ανήλικος επιβάτης θα πρέπει να έχει μαζί με το εισιτήριό του, την πρωτότυπη Δήλωση, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας.
 • Σε κάθε περίπτωση, ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου επιβάτη, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την έγκαιρη απόκτηση και θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι αναχώρησης.
 • Σε καμία περίπτωση, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη εάν λόγω ανεπαρκών εγγράφων ή/ και πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας, δεν επιτραπεί η επιβίβαση από τους αρμόδιους Αξιωματικούς του πλοίου ή τις Λιμενικές Αρχές.

Σχετικές δηλώσεις διατίθενται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας, τηλ. 210-6135422 ή e-mail cs@goutoslines.com , καθώς και στα κατά τόπους λιμενικά γραφεία της εταιρείας.

 1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Το πλοίο διαθέτει ειδικούς χώρους διαμονής κατοικίδιων. Για λόγους υγιεινής, απαγορεύεται η παραμονή κατοικίδιων στα μπαρ, τα εστιατόρια και στους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Εφόσον κυκλοφορούν (πάντα με λουρί και συνοδό) θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατο ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του.

Επιτρέπεται κατά εξαίρεση στα ειδικά εκπαιδευμένα κατοικίδια, κυρίως σκυλιά, που βοηθούν άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να τα συνοδεύουν στους χώρους ενδιαίτησης επιβατών εφόσον διαθέτουν σχετικά πιστοποιητικά.

Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

 1. ΝΟΜΟΣ 3730 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Με βάση τον υπ’ αριθμόν 3730 νόμο του Υπουργείο Υγείας, από 1η Ιουλίου 2009 απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους και στις καμπίνες των πλοίων. Οι επιβάτες μπορούν να καπνίζουν μόνο στους καθορισμένους χώρους των εξωτερικών ανοικτών καταστρωμάτων.

 1. ΝΑΥΛΟΙ /  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η τιμή του εισιτηρίου (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του επιβάτη στο λιμένα προορισμού, στον τύπο θέσης που έχει επιλέξει ο επιβάτης, καθώς επίσης και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ’ αυτού (Φ.Π.Α., Λιμενικά Τέλη κλπ).

Η τιμή της απόδειξης μεταφοράς οχήματος (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του οχήματος στο λιμένα προορισμού και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ’ αυτού (Φ.Π.Α., Λιμενικά Τέλη κλπ).

Οι εκπτώσεις δεν είναι συμψηφιστικές και δίδεται μόνο η μεγαλύτερη σε ποσοστό έκπτωση κάθε φορά.

Οι επιβάτες που δικαιούνται έκπτωση παρακαλούνται να το δηλώσουν κατά την κράτηση και να φέρουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβαση στο πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για όποιες διαφορές προκύψουν.

Τα Γκρουπ υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις απευθυνθείτε στο booking@goutoslines.com

Η Εταιρεία χορηγεί εκπτώσεις στους επιβάτες σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική.

Συγκεκριμένα:

 1. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
 • Έκπτωση 100%
  • Παιδιά έως 5 ετών, με την υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων μηδενικού ναύλου.
  • Άποροι, με Πιστοποιητικό της Οικείας Υπηρεσίας, Νομαρχίας, Δελτίου Ταυτότητας και Υπηρεσιακού Σημειώματος της Λιμενικής Αρχής κατά περίπτωση.
  • Προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής: Αξιωματικοί, Ανθ/στές, Υπαξ/κοί, Λ/Φ  εν ενεργεία για τους ταξιδεύοντες για υπηρεσιακούς λόγους με την επίδειξη της Υπηρεσιακής τους Ταυτότητας.
  • Δόκιμοι Αξιωματικοί, Υπαξ/κοί, Λ/Φ όταν μετακινούνται ομαδικά και μέχρι 50 άτομα ανά πλοίο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Προσωπικό Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Ν.Α. με την επίδειξη της Υπηρεσιακής τους Ταυτότητας.

Σημ.: Τα εισιτήρια των Απόρων, Προσωπικό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Δόκιμοι Αξιωματικοί, Υπαξ/κοί, Λ/Φ, Προσωπικό Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Ν.Α. εκδίδονται ΜΟΝΟ από τα κατά τόπους Κεντρικά Πρακτορεία της Εταιρείας.

 • Έκπτωση 50%
  • Παιδιά από 5 έως 10 ετών.
  • Πολύτεκνοι (με επίδειξη Ειδικής Ταυτότητας Πολυτέκνου)
  • Συνταξιούχοι ΝΑΤ (με επίδειξη Αποδεικτικό Συνταξιοδοτικό Έντυπο της ιδιότητάς του)
  • Άτομα με Αναπηρία ή Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (με την επίδειξη της Απόφασης των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ) ή των Υγειονομικών Επιτροπών της Αρμόδιας Διοικητικής Αρχής ή Ασφαλιστικό Φορέα μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους).
  • Συνοδοί ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (εφόσον ο δικαιούχος είναι άτομο με Παραπληγία – Τετραπληγία, Τύφλωση, Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό και Σύνδρομο Down).
  • Ανάπηροι Πολέμου, τα Θύματα Πολέμου και οι Βοηθοί ή Συνοδοί αυτών (Θεραπενίδες ή Θεράποντες με Δελτίο Ειδικής Ταυτότητας αποδεικνύουσας την ιδιότητά τους για τις περιπτώσεις Α&Β και Επίσημη Βεβαίωση Ιδιότητας για την περίπτωση Γ).
  • Φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ (με την επίδειξη της Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίο Σπουδαστικής Ιδιότητας για τους σπουδαστές ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ).
 1. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • Έκπτωση 100%
  • Οχήματα Υ.Ν.Α./ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ..
 • Έκπτωση 50%
  • Αναπηρικά Οχήματα Ι.Χ.Ε. (εφόσον συνοδεύεται από τον Δικαιούχο και φέρει Ειδικές Πινακίδες Αναπήρων Πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των ατόμων με αναπηρίες – Δελτίο Στάθμευσης «ΑΜΑ»).
 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ

Οι επιβάτες που έχασαν ή βρήκαν κάποιο αντικείμενο, παρακαλούνται να ενημερώσουν τη Ρεσεψιόν του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή μετά την αποβίβαση, στα Κεντρικά Γραφεία της Goutos Lines, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλ. 210-6135422, e-mail: cs@goutoslines.com.

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΛΟΙΟΥ

Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και τον πλου, της δημόσιας τάξεως εντός του πλοίου και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Επιπλέον, οφείλουν να συμμορφώνονται προς κάθε εντολή του Πλοιάρχου ή οδηγία των μελών του πληρώματος κατά την διάρκεια του ταξιδίου.

Οι επιβάτες να μην παραμένουν στους χώρους οχημάτων. Εξαιρούνται οι οδηγοί τους, κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από τα πλοία.

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών υλών και άλλων επικίνδυνων ουσιών ή υλικών εν πλω. Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι επιβάτες και τα αντικείμενα τα οποία φέρουν επί του πλοίου είναι πιθανό να ελεγχθούν.

Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο στα πρόσωπα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις κατά τόπους λιμενικές αρχές.

Μετά την επιβίβαση, δεν επιτρέπεται η αποβίβαση χωρίς την άδεια των υπευθύνων αξιωματικών του πλοίου.

Απαγορεύεται η παραμονή και πρόσβαση στο χώρο οχημάτων του πλοίου κατά την διάρκεια του ταξιδιού.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ματαιώσει τα ταξίδι του μετά την επιβίβασή του, πρέπει να μεταφέρει εκτός του πλοίου τις αποσκευές του και το όχημά του (εφόσον αυτό είναι δυνατόν).

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. για λόγους ασφαλείας του πλου και προστασίας του περιβάλλοντος, παρακαλείσθε να μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα στους εξωτερικούς χώρους του πλοίου ή στην θάλασσα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο επιβάτης έχει στην κατοχή του όπλο, υποχρεούται να το παραδώσει κατά την επιβίβαση στον Πλοίαρχο προς φύλαξη και να επιδείξει την άδεια οπλοκατοχής/ οπλοφορίας.

 1. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥ

Για κάθε παράπονο κατά την διάρκεια του ταξιδίου, οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον Πλοίαρχο ή στον Ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού αρχικά στον εκδότη του εισιτηρίου ή στην Πλοιοκτήτρια Εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές.

 1. ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο ή παρατήρηση οι επιβάτες έχουν δυνατότητα να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 210-6135422 ή μέσω e-mail στην διεύθυνση cs@goutoslines.com.

Επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας:

Σας ενημερώνουμε ότι το πλοίο μας ΜΑΚΕΔΩΝ βρίσκεται σε ακινησία λόγω ετήσιας επιθεώρηση. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι η επιβίβαση πραγματοποιείται υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες από 18/05/2020 και μέχρι νεοτέρας.