Σύμφωνα με τι ΦΕΚ 4919/Β/24-10-21 στο οποίο δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.66436, καταργείται η συμπλήρωση του Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν από την επιβίβαση στο πλοίο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ SARS-CoV-2 (Κορωνοϊού - COVID-19)

Ταξιδεύουμε Υπεύθυνα !
Προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους από τον SARS-CoV-2
(Κορωνοϊός - COVID-19)


Οι οδηγίες περιλαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς της λοίμωξης
από τον SARS-CoV-2 (Κορωνοϊός - COVID-19) στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές. Οι ακόλουθες οδηγίες αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα για τη μετάδοση του SARS-CoV-2 (μετάδοση από άτομο σε άτομο μέσω σταγονιδίων ή μέσω επαφής) και βασίζονται σε οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης EU HEALTHY GATEWAYS και του ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας). Οι παρούσες οδηγίες και οι περιορισμοί που περιγράφονται παρακάτω ισχύουν για την εκτέλεση δρομολογίων και θα επανεκτιμηθούν λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα για τα κρούσματα COVID-19 στην Ελλάδα και διεθνώς.

Κατά την έκδοση των εισιτηρίων και πριν την επιβίβαση
Προϋποθέσεις μετακινήσεων με πλοία


Επιτρέπονται οι μετακινήσεις ανεξαρτήτως προορισμού (από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος
προς τα νησιά και άλλα ηπειρωτικά λιμάνια, μεταξύ των νησιών, καθώς και από τα νησιά προς τα ηπειρωτικά λιμάνια) εφόσον οι επιβάτες:

 • Έχουν συμπληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για το SARS-CoV-2 (Κορωνοϊός - COVID-19) και επιδεικνύον πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση, ή
 • Έχουν διαγνωστεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-2 (Κορωνοϊός - COVID-19) με την μέθοδο PCR (Μοριακό Έλεγχο) που έχει διενεργηθεί με την λήψη στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου SARS-CoV-2 (Κορωνοϊός - COVID-19)- RAPID TEST εντός των τελευταίων σαράντα
  οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με την μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου RAPID TEST αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή
 • Επιδεικνύουν Πιστοποιητικό Νόσησης που εκδίδεται δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν. Ειδικώς τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από 05.07.2021 έως και 31.10.21 παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.01.2022. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από 01.11.2021 έως και 04.12.2021 διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες, ή
 • Επιδεικνύουν βεβαίωση εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό
  πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών.
 • Οι διαγνωστικοί έλεγχοι με την μέθοδο PCR (Μοριακό Έλεγχο) και ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου SARS-CoV-2 (Κορωνοϊός - COVID-19)- RAPID TEST για τους ανεμβολίαστους επιβάτες πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία, με δική τους δαπάνη αποδεικνύονται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης έγχαρτα ή ηλεκτρονικά. Στα νησιά στα οποία δεν λειτουργούν/δραστηριοποιούνται ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ιδιωτικές κλινικές ή φαρμακεία, οι διαγνωστικοί έλεγχοι διενεργούνται από
  δημοτικά ιατρεία και αποδεικνύονται με τον ανωτέρω τρόπο.
 • Οι ανήλικοι επιβάτες από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά(17) ετών δύνανται να μετακινούνται και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (Self-Test) που πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η δήλωση Self-Test εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/.

Κατά την επιβίβαση στα πλοία των επιβατών που φέρουν τα πιο πάνω Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις θα διενεργείται ηλεκτρονικός έλεγχος πιστοποίησης αυτών από το πλήρωμα του πλοίου με την παρουσία και υπό την εποπτεία στελέχους της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

Παράλληλα, θα διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των επιβατών με το έγγραφο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οιοδήποτε προβλεπόμενο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα αυτών.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική. Συνιστάται η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας (FFP2 ή N95), σε όλους τους χώρους του πλοίου.


Συνίσταται
στους επιβάτες να προσέρχονται έγκαιρα στο λιμάνι αναχώρησης, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου πριν την επιβίβαση

Κατά την επιβίβαση

- Κοινωνική απόσταση

Διατήρηση της κοινωνικής απόστασης με υιοθέτηση μέτρων ειδικής σήμανσης και ελεγχόμενης εισόδου, ώστε να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των επιβατών.

Κατά τον πλου

- Διατήρηση της κοινωνικής απόστασης επί του πλοίου

Συνιστάται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων των επιβατών εντός του πλοίου. Για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων η καθοδήγηση των επιβατών στις θέσεις τους πραγματοποιείται από τα αρμόδια μέλη του πληρώματος.
Όπου υπάρχουν μόνιμα μη μετακινούμενα καθίσματα είτε στο εσωτερικό είτε στον εξωτερικό χώρο θα υπάρχει ειδική σήμανση για το πού επιτρέπεται να καθίσει επιβάτης και πού όχι, προκειμένου να τηρούνται αποστάσεις.

Σε όλους τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους του πλοίου θα τηρείται η απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων μεταξύ των επιβατών.

Υπάρχει ειδική επιδαπέδια σήμανση σε όλα τα πιθανά σημεία συγχρωτισμού επιβατών όπως στο χώρο υποδοχής, εξυπηρέτησης επιβατών σε μπαρ, κοινόχρηστες τουαλέτες ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις των 1,5 μέτρων μεταξύ των επιβατών.

Στις κοινόχρηστες τουαλέτες θα εισέρχεται ο ελάχιστος αριθμός επιβατών ώστε να τηρείται η απαιτούμενη κοινωνική απόσταση των 1,5 μέτρων μεταξύ των επιβατών.

- Μέσα ατομικής προστασίας για επιβάτες

Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας για όλη τη διάρκεια παραμονής των επιβατών σε όλους τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους του πλοίου. Συνιστάται η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας (FFP2 ή N95).

Πρώτη γραμμή άμυνας κατά των λοιμώξεων είναι η προσεκτική υγιεινή των χεριών. Συνιστάται συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

Αν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα (πχ οινόπνευμα 70οC). Στις εισόδους του πλοίου και σε διάφορα σημεία του όπως στις κοινόχρηστες τουαλέτες, στην υποδοχή, στα σημεία εξυπηρέτησης επιβατών (μπαρ) υπάρχουν σταθμοί αντισηπτικών.
Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών.

- Τα χέρια πρέπει να πλένονται

Μετά από κάθε άμεση επαφή με άλλο άτομο ή αναπνευστικές εκκρίσεις αυτού (σάλια, σταγονίδια), με αντικείμενα που αγγίζονται από άλλα άτομα όπως κουπαστές, χειρολαβές κ.α., πριν την τοποθέτηση της μάσκας, πριν και μετά από την αφαίρεση της μάσκας, πριν και μετά την αφαίρεση των γαντιών, μετά την χρήση της τουαλέτας, πριν από το φαγητό, πριν ακουμπήσουμε το πρόσωπο κ.λπ.

Μετά από επαφή με αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με αναπνευστικές ή εκκρίσεις ασθενή (π.χ. χαρτομάντιλα)

- Σχολαστική τήρηση της ορθής αναπνευστικής υγιεινής

Κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντιλο κατά το βήχα ή φτέρνισμα και στην συνέχεια απόρριψη αυτού σε πλαστική σακούλα και εφαρμογή αντισηπτικού στα χέρια. Τα απαραίτητα υλικά όπως (χαρτομάντιλα ή χάρτινες πετσέτες, γάντια μιας χρήσεως, πλαστική σακούλα, κ.λπ.) είναι διαθέσιμα στην υποδοχή του πλοίου σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τους επιβάτες, καθώς και στην περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος.

- Σχολαστική τήρηση των μέτρων υγιεινής

 • Αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη ή μάτια για πρόληψη διασποράς μικροβίων
 • Αποφυγή επαφής με ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού.
 • Κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.
 • Ορθή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (μάσκα και γάντια).

- Εξαιρούνται:

 • Τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.
 • Τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

Καταπολεμάμε τον COVID-19 μαζί!

Η GOUTOS LINES με υψηλό αίσθημα ευθύνης έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα και απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση, τον περιορισμό της διασποράς και την διαχείριση σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος εν πλω της ασθένειας του νέου στελέχους Κορωνοϊού COVID-19.

Έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια και υγεία των επιβατών και των μελών του πληρώματός της, εκπόνησε και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης (Management Plan) για την πρόληψη και αντιμετώπιση του Κορωνοϊού COVID-19 στο πλοίο της με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), του Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας (WHO), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητήριο (ICS), της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακής Υγείας (IMHA), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Νόσων(ECDC) και της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης EU HEALTHY GATEWAYS.

Η εταιρεία έχει συστήσει μια Ειδική Ομάδα Διαχείρισης Κρούσεως Covid-19 (Task Force Covid-19) στην εταιρεία και στο πλοίο, που εκπαιδεύονται διαρκώς για την εξέλιξη της πανδημίας καθώς και για την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων του νέου Κορωνοϊού Covid-19 και έχουν λάβει σαφείς οδηγίες σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος επί του πλοίου για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία των επιβαινόντων, των πληρωμάτων και του προσωπικού ξηράς . Η Ειδική Ομάδα Διαχείρισης Κρούσεως Covid-19 (Task Force Covid-19) ενημερώνεται και συνεργάζεται διαρκώς με τον ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας) και όλες τις Αρμόδιες Αρχές της χώρας για την λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία των επιβατών, των πληρωμάτων και του προσωπικού ξηράς.

Εφαρμόζει στο πλοίο όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας όπως απαιτείται.

Τα μέτρα αυτά είναι:

 • Ο ενισχυμένος καθαρισμός του πλοίου με ήπια απολυμαντικά σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΥ, καθώς και η τακτική απολύμανσή του από εξειδικευμένα πιστοποιημένα συνεργεία. Συχνός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών συχνών χρήσεων όπως πόμολα, χερούλια, βρύσες, κουπαστές κ.λ.π. και των μονάδων κλιματισμού με τα ενδεικνυόμενα από τις Αρχές προϊόντα.
 • Συχνός φυσικός αερισμός σε όλους τους χώρους του πλοίου.
 • Οδηγίες προς τα μέλη του πληρώματος για την διατήρηση της κοινωνικής απόστασης και αποφυγής συγχρωτισμού πληρώματος, πληρώματος-επιβατών και επιβατών μεταξύ τους επί του πλοίου, την εφαρμογή μέσων ατομικής προστασίας για τους ιδίους καθώς και για τους επιβάτες, την σχολαστική τήρηση της ορθής αναπνευστικής υγιεινής, και την τήρηση των μέτρων υγιεινής από όλους τους επιβαίνοντες.
 • Εφαρμόζει το Έντυπο-Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση με σκοπό την ανίχνευση επιβατών σε περίπτωση που έχουν εκτεθεί στο νέο Κορωνοϊό Covid-19 ως μέρος της εφαρμογής μέτρων ελέγχου επιβίβασης των επιβατών, και έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την διαχείριση ύποπτου κρούσματος εν πλω.
 • Έχει εξοπλίσει το πλοίο με επαρκείς ιατρικές προμήθειες και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση κρουσμάτων όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Στην GOUTOS LINES φροντίζουμε για να είναι το ταξίδι σας ασφαλές. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουμε ο ένας τον άλλο.

Ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να προστατέψουμε την υγεία σας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Goutos Lines - Ταξιδεύουμε μαζί!Θες να λαμβάνεις πρώτος τα νέα και τις προσφορές μας;

Γράψου στο newsletter μας.

Call Now Button