Κατηγορία: Ειδικές Προσφορές

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ GROUP

Κατόπιν ειδικής συμφωνίας . Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις απευθυνθείτε στο booking@goutoslines.com .

Ταξιδεύουμε μαζί!
 
 

EΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

H GOUTOS LINES προσφέρει έκπτωση 50% στα παιδιά από 5 έως και 10 ετών (έως 10 ετών και 364 ημερών). Παιδιά έως 5 ετών (έως 4 ετών και 364 ημερών). ταξιδεύουν δωρεάν με την υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου μηδενικού ναύλου.

Ταξιδεύουμε μαζί!

 

EΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΑΜΕΑ

H GOUTOS LINES προσφέρει έκπτωση 50% στα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και των συνοδών των (εφόσον ο δικαιούχος είναι άτομο με Παραπληγία – Τετραπληγία, Τύφλωση, Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό και Σύνδρομο Down) με την επίδειξη της σχετικής απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Η έκπτωση ισχύει και για τα οχήματα εφόσον συνοδεύονται από τον δικαιούχο και φέρουν ειδικές πινακίδες ή Δελτίο Στάθμευσης «ΑΜΑ».

Ταξιδεύουμε μαζί!

ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

H GOUTOS LINES προσφέρει έκπτωση 50% στους φοιτητές ΑΕΙ και ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ με την επίδειξη της Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίο Σπουδαστικής Ιδιότητας για τους σπουδαστές ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ.
Ταξιδεύουμε μαζί!

 

ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

H GOUTOS LINES προσφέρει έκπτωση 50% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με την επίδειξη Ειδικής Ταυτότητας.
Ταξιδεύουμε μαζί!

 

ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΤ

H GOUTOS LINES προσφέρει έκπτωση 50% στους συνταξιούχους του ΝΑΤ με την επίδειξη Αποδεικτικού Συνταξιοδοτικού Εντύπου.

Ταξιδεύουμε μαζί!

Call Now Button