Μετακινήσεις εργαζομένων από, προς και μεταξύ των νήσων

Σύμφωνα με τον Αρ. Πρωτ. 2132.1/27414/2020 με ημερ. 12-05-2020 έγγραφο ΥΝΑΝΠ / Α.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ., σας γνωρίζουμε ότι δύναται να μετακινηθούν με πλοία από, προς και μεταξύ των νησιών άτομα που μετακινούνται για εργασία (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι) για τους οποίους η επαγγελματική δραστηριότητα δεν έχει ανασταλεί κατ’ εφαρμογή των περιοριστικών διατάξεων.

Τα άτομα που μετακινούνται με πλοία, στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων μπορούν να εργαστούν και σε επιχειρήσεις και εταιρείες, των οποίων η λειτουργία απαγορεύεται στο πλαίσιο του περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας, εφόσον δεν έχουν προσληφθεί ως προσωπικό το οποίο χρησιμοποιείται για την λειτουργία τους, αλλά χρησιμοποιούνται για προπαρασκευαστικές – επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης (π.χ. οικοδομικές εργασίες, εργασίες επισκευής ή συντήρησης εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, χώρων εστίασης κ.λ.π. αλλά όχι ξενοδοχοϋπάλληλοι, σερβιτόροι κ.λ.π.).

Οι μετακινήσεις των υπόψη ατόμων λαμβάνουν χώρα με την προϋπόθεση του εφοδιασμού τους με τα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις – έγγραφα που απαιτούνται: προς τον σκοπό μετάβασης από και προς την εργασία, για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων, έγγραφη δήλωση των ιδίων και σε κάθε άλλη περίπτωση, βεβαίωση του εργοδότη. Στις ανωτέρω δηλώσεις / βεβαιώσεις αναφέρονται υποχρεωτικά:

 • Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενου:
  • Τα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ).
  •  Το νησί μετάβασης.
 •  Σε κάθε άλλη περίπτωση:
  •  Τα στοιχεία του εργαζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ).
  • Ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιο πρόσφατου εντύπου στο οποίο έχει συμπεριληφθεί ο εργαζόμενος και το οποίο έχει υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (όπως Ε3 πρόσληψης, Ε4 συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου, Ε8 υπερωρίες, Ε9 πρόσληψη ορισμένου χρόνου).
  •  Το είδος της επιχείρησης με τον αντίστοιχο ΚΑΔ στον οποίο ανήκει.
  •  Το ΑΦΜ της επιχείρησης.
  • Ο τόπος – νησί εργασίας.
  •  προς τον σκοπό παρουσίας σε τελετή (π.χ. κηδεία συγγενούς πρώτου ή δεύτερου βαθμού).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα κεντρικά μας πρακτορεία ή στα γραφεία της εταιρείας μας στα τηλ. 210-6135422, fax 210-8032180, e-mail: cs@goutoslines.com

By |2020-05-13T16:20:03+00:00May 13th, 2020|Χωρίς κατηγορία|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μετακινήσεις εργαζομένων από, προς και μεταξύ των νήσων

About the Author:

NΕΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!! Δειτε περισσότερα στη σελίδα ΝΕΑ! 30% ΕΚΠΤΩΣΗ σε συγκεκριμένα δρομολόγια! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι η επιβίβαση πραγματοποιείται υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες από 18/05/2020 και μέχρι νεοτέρας.