Κρατήσεις2018-07-03T11:42:55+00:00

Κρατήσεις

Για να κάνετε την κράτηση σας μπορείτε να:

Μπείτε στο site του κεντρικού μας πρακτορείου OSTRIA TRAVEL στη διεύθυνση www.ostriatravel.com

Να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τα κεντρικά μας πρακτορεία των οποίων τα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στη θέση «Πρακτορεία»

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Να επικοινωνήσετε με τα συνεργαζόμενα σε όλη την Ελλάδα υποπρακτορεία των οποίων τα στοιχεία μπορείτε να δείτε στη θέση «Πρακτορεία»»

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το πλοίο μας ΜΑΚΕΔΩΝ, βρίσκεται σε ακινησία λόγω ετήσιας επιθεώρησης.